Szkoła Estradowa im. Anny German w Białymstoku - logo

Informacje o Szkole

Informacje ogólne o nauczaniu

Czas nauki w szkole to minimum 4 lata (zarówno I jak i II stopień)

Oferta nauczania jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, średnia), jednak niezależnie od wieku przyjmujemy każdą zainteresowaną śpiewem estradowym osobę na tzw. "pakiet indywidualny".

Szkoła nie stawia górnej granicy wieku. Nauka w szkole trwa od września do czerwca włącznie. Lipiec i sierpeń to okres przerwy wakacyjnej. Wszelkie dni wolne od nauki w szkołach publicznych (święta, ferie) są również dniami wolnymi w szkole estradowej.

Uczestniczenie w zajęciach szkoły ma na celu ogólne umuzykalnienie ucznia, urytmicznienie, wypracowanie optymalnego słuchu muzycznego, naukę posługiwania się zapisem muzycznym, zdobycie umiejętności gry na instrumencie. Ponadto uczeń zdobywa umiejętności z zakresu tańca, koordynacji ruchowej, właściwego poruszania się na scenie w zakresie np. występów scenicznych, prezentacji mody itd.

Równolegle uczeń poddawany jest edukacji teatralnej w ramach której poprawia dykcję, uczy się umiejętności prezentowania emocji, interpretacji tekstu bądź współpracy w grupie (podczas przygotowywania i prezentowania sztuk scenicznych oraz musicali).

W trakcie nauki podczas wielu występów scenicznych, które są obowiązkowe, uczeń zdobywa praktykę. W końcowym etapie edukacji, swobodnie łącząc wszystkie wyżej wymienione aspekty, uczeń przystępuje do dyplomu. Jest to samodzielny koncert, podczas którego prezentowane wybrane utwory wokalne przeplatają się z elementami tańca, teatru i muzyki instrumentalnej w profesjonalnej formie, która podlega ocenie komisji artystycznej. W związku z tym uczeń przystępując do dyplomu powinien posiadać szeroki warsztat zarówno wokalny jak teatralny i taneczny.

Dalsza droga artystyczna absolwenta daje mu szeroką gamę możliwości począwszy od aktorstwa, poprzez studia wokalne (śpiew operowy, musicalowy, jazz, rozrywka), pedagogikę kulturalną jak też własną działalność solową bądź w chórkach. Wielu uczniów poszło w kierunku choreografii zakładając własne szkoły taneczne.

Rekrutacja

Proces rekrutacji do Szkoły Estradowej wygląda następująco:

 • Krok 1 – Umów się na egzamin (tel. 602 190 038)
 • Krok 2 - Wnieś na miejscu kwotę egzaminacyjną.
 • Krok 3 – Wypełnij ankietę egzaminacyjną (do pobrania w internecie bądź na miejscu w szkole)
 • Krok 4 – Zdaj egzamin (o wyniku zostaniesz poinformowany bezpośrednio po egzaminie)
 • Krok 5 – Opłać wpisowe jeśli zostałeś sklasyfikowany pozytywnie

Egzamin

Uczeń na egzaminie wstępnym musi wykazać się słuchem muzycznym, poczuciem rytmu i pamięcią muzyczną. Do ustalenia poziomu predyspozycji służy specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń wspólnie wykonywanych przez nauczyciela i ucznia. Dodatkowo uczeń przygotowuje 2 piosenki zróżnicowane charakterem tzn. np. szybką i wolną, balladę i rocka, poza tym wiersz lub fragment prozy.

Zarówno piosenki, jak i tekst do interpretacji powinny być krótkie, zaśpiewane i wypowiedziane na pamięć. Przynajmniej jedna piosenka powinna być wykonana w języku polskim. Uczeń może zaśpiewać piosenki a capella, z półblaybackiem lub towarzyszeniem instrumentu np. pianino, gitara lub akordeon. Egzamin wstępny przeprowadzany jest indywidualnie dla każdego ucznia. Trwa około godziny.

Informacje dodatkowe pod num. 602 190 038. Rekrutacja do szkoły na rok 2012 – 2013 odbywa się od maja 2012r. I trwa do momentu zagospodarowania miejsc w szkole. Ilość miejsc jest zawsze ograniczona. Dysponujemy 10 miejscami do grupy Niezapominajki, 10 miejscami do klasy I w Szkole Estradowej I st. I 10 miejscami do klasy I w Szkole Estradowej II st. Ze względu na indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia nie przekraczamy powyższych limitów.

Uczeń w połowie roku szkolnego przystępuje do egzaminu ze wszystkich przedmiotów. Podobnie sprawdzany jest poziom wiedzy ucznia na końcu roku szkolnego. Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest zadowalający otrzymuje świadectwo i od nowgo roku uczy się w wyższym oddziale. Uczniowie Szkoły Estradowej II stopnia po 4 latach nauki przystępują do dyplomu. Jest to pełonwymiarowy koncert publiczny wykonywany przez ucznia z elementami teatru, tańca itd. oceniany przez komisję artystyczną. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z koncertu dyplomowego oraz wszystkich przedmiotów wykładanych w szkole.

Regulamin szkoły:

FAQ (już niedługo)

Cennik

Opłata za egzamin wstępny wynosi 100 zł i jest opłacana na miejscu w szkole przed egzaminem.

Czesne miesięczne za szkołę wynosi 450 zł. Opłaty czesnego obowiązują przez 11 miesięcy w roku.

Wpisowe wynosi 1000 zł. W ramach wpisowego uczeń korzysta bezpłatnie z całego, dostępnego w szkole sprzętu, w tym m.in. z ksera, strojów, instrumentów, mikrofonów, nut, świateł w sali muzycznej, półplaybacków, utworów, tekstów piosenek, w zależności od potrzeb (nagrania, koncerty, konkursy) udzielane są dodatkowe bezpłatne konsultacje. Rodzice w związku z poniesieniem kosztów wpisowego nie ponoszą dodatkowych kosztów nauki w trakcie roku szkolnengo.

Kontakt

 • Białystok 15-724 ul. Marczukowska 6
 • tel: dyr szkoły Helena Mieszkuniec:
  602 190 038
 • email:helestr@gmail.com
 • strona: szkolaestradowa.pl

 • fb: facebook.com/szkolaestradowa/
 • instagram (nowy):

 • Konto: Helena Mieszkuniec PKO BP
  nr konta: 92 1020 1332 0000 1402 0828 4277